Home / Chuyên môn / Hoạt động kiểm tra tiến độ nghiên cứu khoa học năm 2019-2020

Hoạt động kiểm tra tiến độ nghiên cứu khoa học năm 2019-2020

Checking scientific research progress- academic years 2019-2020

Từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2020, nhà trường kiểm tra tiến độ nghiên cứu khoa học cấp khoa, phòng và đơn vị trực thuộc năm 2020 theo Thông báo số 06/TB-CĐSP ngày 16 tháng 1 năm 2020 về việc kiểm tra tiến độ nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường đã tạo thành nền nếp với mục đích kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài theo thuyết minh, dự kiến số giờ nghiên cứu khoa học năm học của giảng viên, đồng thời tiếp nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị từ đơn vị và các chủ nhiệm đề tài/sáng kiến.

Tham dự các buổi kiểm tra có ThS. Nguyễn Hữu Tâm – Phó Hiệu trưởng, trưởng Ban kiểm tra, Phòng NCKH&HTQT, lãnh đạo các đơn vị, Hội đồng khoa học cấp đơn vị, các chủ nhiệm đề tài/sáng kiến năm 2019 -2020. Tại các buổi kiểm tra, đại diện đơn vị đã báo cáo chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ NCKH năm học 2919-2020 và định mức NCKH của từng cá nhân và đơn vị. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ quản lý NCKH của đơn vị và hồ sơ thực hiện nhiệm vụ NCKH của cá nhân.

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Số lượng đề tài/sáng kiến cấp trường là 24 đề tài/sáng kiến, trong đó có 21 đề tài/sáng kiến đăng ký thực hiện năm học 2019-2020 và 03 đề tài bảo lưu từ năm học 2018-2019. Số lượng đề tài/sáng kiến cấp đơn vị là 163 đề tài/sáng kiến, trong đó có 09 đề tài cấp đơn vị đề nghị bảo lưu sang năm học 2020-2021 do chủ nhiệm muốn tập trung nghiên cứu đề tài cấp trường, cấp tỉnh và do dự kiến số giờ NCKH đã vượt định mức.

Các đề tài/sáng kiến thực hiện đúng tiến độ (24/24 đề tài/sáng kiến cấp trường, 154/163 đề tài/sáng kiến cấp đơn vị).  Hồ sơ quản lý hoạt động NCKH của các đơn vị đầy đủ, đúng mẫu. Dự kiến số giờ NCKH năm học 2019-2020 của các đơn vị đều vượt định mức.

Hoạt động NCKH năm học 2019-2020 của các đơn vị được chủ động triển khai tới các cá nhân và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.

Thành viên của đoàn kiểm tra nhà trường và đơn vị đã trao đổi về những vấn đề liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học tới như: những định hướng về nội dung nghiên cứu; sự phối kết hợp trong nghiên cứu giữa các cán bộ giảng viên trong và ngoài đơn vị; chuẩn bị các sản phẩm tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học Kỹ thuật Tỉnh lần thứ IX; việc chuẩn bị của các khoa về Hội thi SV sáng tạo và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.

Đoàn kiểm tra cũng nhận được một số kiến nghị của các đơn vị là: Điều chỉnh lại thời gian nghiệm thu đề tài/sáng kiến cấp đơn vị do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc thu thập số liệu điều tra trên học sinh và sinh viên, có một số đề tài sẽ bị ảnh hưởng tới thời gian thực nghiệm; Tăng số giờ NCKH cho bài viết Tập san Thông tin khoa học của nhà trường; Tăng hệ số tính giờ NCKH cho các đề tài/sáng kiến cấp đơn vị và cấp trường; Kiểm tra tiến độ NCKH  cấp đơn vị do đơn vị chủ động, tổng hợp kết quả và hồ sơ gửi về Phòng NCKH&HTQT …

Kết luận tại các buổi kiểm tra, thay mặt lãnh đạo nhà trường, Ban kiểm tra ghi nhận các ý kiến đề xuất từ các cá nhân, đơn vị và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài thực hiện nghiên cứu khoa học năm 2019-2020 nghiêm túc và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

 

 

 

 

About admin

Check Also

Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non” do Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *