Home / Sản phẩm sáng tạo

Sản phẩm sáng tạo

Một số bài hát tích hợp trong tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non
Trích trong giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV
năm 2018-2019

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 The results of scientific research activities in years 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch 147 ngày 8/6/2020 về việc hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo trường, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng chức năng với các đơn vị, sự nỗ lực của mỗi …

Read More »

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tích hợp thơ, truyện, bài hát trong hoạt động giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non tỉnh Thái Bình”- Workshop “Improve the efficiency of integrating poems, stories and songs in educational activities for children aged 5-6 years old at kindergarten in Thai Binh province”

Workshop “Improve the efficiency of integrating poems, stories and songs in educational activities for children aged 5-6 years old at kindergarten in Thai Binh province”   Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tích hợp …

Read More »